Slots- og Kulturstyrelsen: Jacob Michelsens Gård

Fredede og bevaringsværdige bygninger: Jacob Michelsens Gård